Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Po výzvě pana kolegy Faltýnka se pokusím velmi stručně - stárnu, čili po mně už nějaká čísla a data, to prosím vás po mně nechtějte, papíry jsou jistě na ministerstvu, všechno, jak tady bylo to výběrové řízení. My jsme strávili hodně času tím, aby se ty náramky uskutečnily, i tím, že jsme soudce přesvědčovali, aby ukládali ty tresty. Bez ukládání trestů náramky nejsou potřeba.

Pravda ale je, že když se vyvíjelo celé to řízení, tak docházelo k velkým sporům mezi tehdejším ředitelem probační služby panem Šternem a dvěma náměstky, což probíhalo tím způsobem, že když náměstci připravili nějaký koncept, tak pan Štern to v podstatě vždy blokoval a psával mi různé dopisy, že by to tak nemělo býti. Já jsem nebyl schopen ani ochoten rozsuzovat, kdo má pravdu, tak jsem prostě na poradách říkal: Přineste papír s podpisy vás všech tří, to znamená Štern, tehdy Daňhel a Volák, nebo to výběrové řízení prostě nebude. Do toho přišla amnestie a z těchto dvou důvodů jsem výběrové řízení zrušil. Kvůli žádným číslům apod. to nebylo, to bych vám tady lhal, a já si fakt ta čísla nepamatuji.

Pokud jde o rozhodování ministra bez náměstků, tady vám rád řeknu, jak jsem udělal rozhodnutí o jmenování doktorky Bradáčové na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Nechtěl jsem, aby to kdokoliv věděl, takže jsem nechal na tehdejším odboru, který to připravoval, připravit dvě rozhodnutí: jedno vyhovující, jedno nevyhovující. Věděl jsem už nějakou dobu, jak to udělám, ale na ministerstvu to nevěděl nikdo, včetně příslušného náměstka. Prostě jsou určité věci, které ministr musí dělat sám a dělá je bez náměstků. Z důvodů různých, které nechci vysvětlovat. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech