Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Velmi krátce, protože pan guvernér tu situaci popsal. Vy sněmovní tisk číslo 128 máte, jsou tam samozřejmě data historická, nejsou to tedy úplně aktuální záležitosti. Předpokládám, že jste se s materiálem seznámili. Zpráva České národní banky o inflaci z ledna, tak jako ve všech zprávách už od roku 1998 je tam rozebírán klíčový úkol, hlavní úkol, tedy dodržení inflačního cíle. Zodpovězení této otázky je provedeno ve zprávě, je tam makroekonomická analýza a jsou tam prognózy budoucího vývoje na příštích 18 měsíců.

Jak bylo uvedeno, zpráva samozřejmě hájí intervenční zásah České národní banky, díky němuž se podařilo v povolených mezích držet inflaci. Samozřejmě intervence České národní banky, a avíza, která tu byla teď přednesena, pravděpodobně neskončí hned na počátku roku 2015, ale s velkou pravděpodobností budou pokračovat případně až do poloviny tohoto roku. Oprávněnost kroku České národní banky se myslím potvrzuje v datech, která máme k dispozici. Podpořil to ve čtvrtém čtvrtletí stagnující zahraniční obchod a devizová intervence ho povzbudila.

Čísla, která máte k dispozici za první čtyři měsíce tohoto roku, ukazují na to, že hrozba deflace v podstatě ještě zcela nepominula. Česká národní banka na tento cíl vlastně bere jako jediný zřetelný, nebere ohled na ostatní rozpočtové dopady. Prognózy vývoje počítají tedy, že inflace se bude držet po celý letošní rok ještě ve spodní části tolerančního pásma. V příštím roce by pak toleranční pásmo měla atakovat z horní hranice, to znamená, měla by dosáhnout až 2,2 %. Co se týče ekonomické aktivity a tak dále, reálná ekonomická aktivita, a to už sledujete, se dostává z té fáze poklesu, to znamená začínají tady být pozitivní signály k jakémusi oživení.

Já myslím, že v tomto okamžiku bych zprávu zpravodaje ukončil, protože vše podstatné zaznělo ve zprávě guvernéra.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech