Poslanec Adolf Beznoska: Hezké odpoledne. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych přece jenom, protože debata byla poměrně obšírná v tom prvním čtení, připomenul jednu věc, která se odehrála mezi prvním a druhým čtením, a to je, že slavnostně bylo otevřeno Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně v hodnotě asi 80 milionů. Máme tedy konečně orgán, který koordinuje nejenom tu národní část, ale i nadnárodní složku kybersvěta, protože ten kybernetický svět samozřejmě nezná hranice. Takže já si myslím, že z tohoto pohledu je to dobré.

A jak jsem tady zaznamenal celou řadu změn, které ocitoval zpravodaj výboru pro obranu, tak v rámci rozpočtového výboru byla debata poměrně intenzivní, nicméně žádné změny z hlediska toho zákona jsme nenavrhli. Z našeho pohledu bylo důležité, aby byla zpřesněna nebo aby byla vypracována velmi dobře prováděcí vyhláška, která na tento zákon bude reagovat, aby byly jasně vymezeny kompetence, aby bylo jasně definováno, co vlastně je kybernetický incident, jak tento kybernetický incident, jakými cestami hlásit, a to důležité bylo, aby ty standardy, které Národní centrum kybernetické bezpečnosti bude pro jednotlivé i soukromé společnosti definovat, tak aby ony je mohly realizovat podle svých vlastních uvážení, podle svých vlastních zdrojů, protože jinak by musely platit tu drahou a jednotnou implementaci. To znamená taková ta metoda - my vám vysvětlíme, jak to děláme, a vaše standardy budeme plně respektovat a plně je splníme.

Takže tohle asi byla debata v rozpočtovém výboru. Uspořádali jsme v rámci rozpočtového výboru, resp. v rámci podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy speciální seminář, kde jsme měli pozvané zástupce NBÚ, byl tam pan ředitel Navrátil, měli jsme tam zástupce České bankovní asociace, zástupce velkých bankovních domů, měli jsme tam zástupce velkých operátorů, zástupce veřejné správy. To znamená, debata byla poměrně obšírná a já si myslím, že někde v zákulisí ještě nad tou vyhláškou pokračuje.

Tak a nyní mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 9. schůze ze dne 21. května 2014 k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Je to sněmovní tisk 81:

Po úvodním slově ředitele Národního bezpečnostního úřadu pana Navrátila, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech