Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych v podstatě mohl mluvit dlouho, ale neudělám to. V zásadě si myslím, že - a teď se obracím na pana premiéra - situace v resortu spravedlnosti a v justici nabývá neuvěřitelných rozměrů. Pan premiér se doposud vyhýbal tomu, aby ve Sněmovně informoval o tom, jak tu situaci vidí on. Když to teď velmi zkrátím, tak pan premiér byl - aspoň podle médií - poslední, který měl možnost hovořit s protagonistkami onoho sporu, který se na ministerstvu vedl v minulých dnech, takže si myslím, že by dnes mohl být zařazen bod, který by se jmenoval Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a v justici. Navrhoval bych to jako bod číslo 2 dnešního jednání.

Snad dodám jen tolik, a to by pana premiéra zajímati mělo a dbát by o to měl, když nastoupila nová vláda, tak kromě jiného říkala, že zvedne důvěryhodnost v justici. Obětí toho souboje, kterého jsme byli svědkem, je právě ta důvěryhodnost justice. Justice se ukázala v popisech naprosto nesprávných jako nějaké temné tlaky, které strašně tlačí na ministerstvo, aby se tam dělo to či ono. Ve stejném postavení se ocitli advokáti. Myslím si, že by mělo být zájmem této Sněmovny i předsedy vlády nějak tu situaci řešit, protože čtyři měsíce, co to ministerstvo převzalo hnutí ANO, vedly k tomu, že pověst tohoto resortu rapidně klesla. V podstatě popisovat soudce jako nějaké mafiány, a advokáty s nimi, je věc nesprávná a myslím, že by se od toho Sněmovna a pan premiér měli distancovat.

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech