Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji a dovolím si zopakovat usnesení, o kterém bychom hlasovali. Usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky

a) nerušit ani nijak měnit usnesení vlády České republiky č. 444 ze dne 30 října 1991, kterým vláda schválila závazné limity omezení těžby hnědého uhlí v severních Čechách;

b) nepodnikat žádné kroky ve věci vzniku společné těžařské firmy státu s vlastníky dolů."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech