Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, TOP 09 také podpoří toto usnesení. Já sám jsem váhal a vzhledem k té napjaté atmosféře a hektickému projednávání jiných bodů jsem nepožádal o zařazení tohoto bodu.

Je mi líto, že tady není pan Rusnok. Já se přiznám, že toto chování úřednické vlády bez mandátu považuji za naprostou nehoráznost. Málokdy používám silná slova, ale tady se vedla i v uplynulých obdobích a je to v podstatě permanentní diskuse o tom, zda tedy prolomit limity, nebo neprolomit limity. Za tímto chováním, představte si skutečně, že jestli něco bychom měli v naší společnosti garantovat občanům, tak to je jistota domova, jistota majetku, a tady soustavně Jiřetín a další obce a zejména jejich občané jsou vystavováni té absolutní nejistotě. Ještě i toto bereme. Někdy se ani odborníci nebyli schopni jednoznačně shodnout, zda potřebujeme v současné éře nástup obnovitelných zdrojů a dalších možností včetně dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Těžit a proměňovat krajinu, byť na nějakou dobu, v měsíční krajinu... Domnívám se, že skutečně to považuji za absolutní nehoráznost úřednické vlády, která, doufám, že skončí co nejdříve, o tomto vůbec jednat. A myslím si, že snad nejsme v éře zřizování státních či polostátních podniků. To je ještě zase další rozměr celého toho jednání úřednické vlády.

Děkuji.***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech