Poslanec Pavel Blažek: Vzhledem k tomu, že tuším úspěšnost svého návrhu, tak řeknu třeba středa odpoledne. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech