Poslanec František Laudát: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Řada těch negativních věcí, které s prominutím naše exekutiva páchala a páchá na cizincích, i k tomu, že právě v řadě hodně ošklivých věcí se vyjadřoval nebo řešil ty případy ombudsman, tak navrhuji petiční výbor.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech