Poslanec Miloš Babiš: Další návrh je paní poslankyně Dany Váhalové, kde je nesouhlas.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech