Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této rozpravě si dovolím navrhnout opravu legislativně technických chyb tak, jak jsme se dohodli s legislativou a legislativně technickým odborem. Je nutné opravit bod číslo 12 článek 1 § 12 odst. 2, kde došlo k přehození slovosledu, a dále je nutné opravit odkaz v bodě 21 článku 1 bod 21 § 23 odst. 4, který by měl být zpřesněn. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech