Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Váhalové. Nyní pan zpravodaj v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech