Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, od 1. listopadu bude spuštěn dotační titul na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, samozřejmě myslím v těch lokalitách, kde není možné situaci jinak zvládnout. V tom případě by mě zajímalo několik souvisejících dotazů.

Ve vaší tiskové zprávě je uvedeno, že od 1. listopadu budou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, příp. některé spolky. Tento pojem mi není příliš srozumitelný - kterých spolků se to bude týkat, kdo je bude určovat apod.

Další kritérium je 30 % v té obci, že se musí k tomu přihlásit. Nicméně já se domnívám, že toto kritérium bude pro některé obce šibeniční, protože vím - a už se na mě občané obraceli v některých lokalitách, kde by skutečně chtěli přispět k životnímu prostředí, ale protože se to netýká fyzických osob a ta obec tu povinnost nemá si požádat, tak prostě na to nedosáhnou. Nedočetl jsem se také nikde, jestli je možnost zpětné vazby, tzn. že už to někdo buduje, jestli by na to mohl dosáhnout.

Pak mi už vůbec není jasné, jestli obce s tím takto souhlasily, protože u mnohých, hlavně u těch malých, musí přibýt zákonitě nějaká agenda, která se bude účtovat, tzn. fyzická osoba, obec a Ministerstvo životního prostředí. Tak by mě zajímalo, kdo bude kompenzovat nárůst těm obcím.

A nejvíc samozřejmě mě u tohohle bude zajímat, jestli ještě ministerstvo nezvažuje nějaká další určující kritéria, myslím tím ta procenta (upozornění na čas) nebo fyzická osoba. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech