Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom poznámku k panu ministrovi. Prosím, § 90 je skutečně pro naléhavé případy. Já nevím, co je tady tak naléhavého. Pak jste tady řekl, mám pocit, že by se to schválilo hned v prvém čtení. Tak proč je tam § 90, nevím. Vy jste veřejnosti před volbami říkali něco jiného, jak se bude všechno důkladně uvážlivě projednávat. A děláte opak. Ke všemu, k vládním návrhům, tady střílíte podle § 90, takže děláte přesný opak, jako ve spoustě dalších oblastí, než jste deklarovali. Tak prosím dodržujte to, co jste slibovali veřejnosti. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech