Poslanec Adolf Beznoska: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 73. Je to sněmovní tisk 148 - Výroční zpráva o hospodaření České národní banky, z toho důvodu, že tento materiál nebyl projednán v rozpočtovém výboru. Prosím o zařazení na další schůzi.

Dále bych požádal o vyřazení bodu číslo 72, sněmovní tisk 128, je to Zpráva o inflaci za II. pololetí roku 2013, z toho důvodu, aby zástupci České národní banky měli ty dva body pohromadě. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech