Poslanec Robin Böhnisch: Já si tenhle návrh pana předsedy Kalouska osvojuji, tedy bylo by to Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech