Poslanec Robin Böhnisch: Bylo tu mnohem hůř. Já jsem naprosto spokojen. Děkuji.

Cítím se trochu provinile, protože jde o jeden z posledních bodů dnešní schůze, každopádně je to téma, které naši veřejnost zajímá. Dotýká se především některých vybraných regionů, a tak jistě zasluhuje podrobnější projednání na plénu Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych poděkovat organizačnímu výboru, že zařadil tento bod na pořad 7. schůze Sněmovny, a vám všem, že jste schválením programu schůze tento bod akceptovali.

Možná si mnozí z vás vzpomenou na 90. léta, kdy tehdejší ministerstvo hospodářství vydalo řadu povolení k prospekci zlata v mnoha částech České republiky. Těžit, respektive zkoumat se nakonec začalo v Kašperských Horách. Tato zkušenost, jistě si vzpomenete, byla jak pro místní, tak pro stát velmi hořká a nezapomenutelná a firmě, která se tehdy průzkumu ujala, nakonec byla licence odebrána. Nicméně ještě několik let potom byl tehdejší starosta Kašperských Hor mediálně vláčen najatými PR a reklamními agenturami. Potom přišla, řekněme, vynucená pauza. Veřejnost se bránila průzkumu a těžbě. V rumunském Baia Mare došlo k neuvěřitelné katastrofě jako následku skladování kalu z kyanidového loužení. Potom jsme v Čechách horním zákonem zakázali kyanidové loužení, nicméně tahle doba je zapomenuta a v posledních třech letech celkem 13 společností požádalo o prospekci na území České republiky, respektive na 13 místech. Největší zájem je opět o Mokrsko u Slapské přehrady, pak je to také Vacíkov, Petráčkova hora na úpatí Brd, Kašperské Hory na Šumavě a Zlaté hory v Jeseníkách. Tyhle žádosti, které se objevily, samozřejmě vyvolaly zájem veřejnosti, dotčených obcí a jejich představitelé, starostové, se začali obracet na poslance, na Sněmovnu a především na výbor pro životní prostředí.

Tady ve Sněmovně proběhly v nedávné době v minulých týdnech dva velmi hojně navštívené semináře a z iniciativy kolegy Miloše Babiše se problematikou zabýval i výbor pro životní prostředí. Ten přijal usnesení, které se obrací na Poslaneckou sněmovnu, respektive na vládu, a já si dovolím v podrobné rozpravě vás s usnesením seznámit s tím, že ještě předtím načtu jednu legislativně technickou poznámku a opravu. Usnesení připomíná vládě usnesení z května 1999, podle něhož není těžba zlata v České republice žádoucí, a také vyzývá vládu zapracovat do legislativy závazek z programového prohlášení, který se otázky těžby zlata v České republice týká. Jak už říkala paní místopředsedkyně, sněmovní dokument má č. 357 a já vás s ním ještě seznámím v podrobné rozpravě. Prozatím děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech