Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, já jsem jenom chtěl zareagovat na pana předsedu hospodářského výboru. Já se skutečně obávám, že takhle ze zákona - a kór v tak citlivé oblasti, kde naši předchůdci v roce 2004 nebo 2005, nevím, způsobili obrovský malér a provětrali peněženky milionů obyvatel téhle země a udělali obrovský zářez do rozpočtu státního, tak prostě my se tady budeme k tomuto zákonu chovat takto diletantsky? A myslím si, že ta devadesátka byla nejenom namístě, ale ukazuje se, že ani to asi nestačí. A já se jenom bojím, protože takhle na místě tady střílet od boku a říkat, my jsme si jisti tím, samozřejmě to může ještě vrátit Senát, ale to zase je kontraproduktivní pro ten časový stres, o který tady... nebo o ten časový prostor, o který bojuje pan ministr. Takže já jenom varuji před nějakou ukvapeností. A potom mám pocit, že někdy na podzim pan ministr chce přijít s velkou novelou. Tak tam, kde to chcete opravdu upravit na aktuální podmínky a odstranit některé věci, tak tam já vidím potom prostor na to, aby se ty věci napravily. Ale takhle ad hoc je to velice riskantní. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech