Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, jestli jste říkal, že vás pobavil Michal Kučera, tak vy jste zase pobavil mě, protože jste tady říkal, že můj materiál byl velmi obsáhlý a složitý. Já bych kolegům ukázal, že jsou to dva body velmi stručné. Jestli jste k tomu myslel důvodovou zprávu, pak to tedy chápu.

Když jste říkal, že některé věci nebyly dotažené, tak nevím, jestli jste materiál četl, nebo odůvodnění ze druhého čtení, protože jsem tady jasně říkal, že na tento pozměňovací návrh a zákon by měla být navazující vyhláška nebo metodický pokyn, který dále srozumitelně stanoví, jak budou orgány státní správy postupovat. Myslím si, že to bylo obsaženo i v tom, co měla paní senátorka. Další postup tam byl. Samozřejmě nebyly konkrétní, protože když člověk neví, co projde a neprojde, nemůže dávat další konkrétní návrhy.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech