Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Mně nezbývá než reagovat taky samozřejmě na pana zpravodaje. Já jsem uváděl v tom svém, když jsem tady mluvil, že vidím, že už se to zpřísňuje. Ale upřímně řečeno, zpřísnění paní senátorky, které jste si osvojili, nic neřeší. Tam není žádná hodnota. A pokud nejsou jasná kritéria, tak se samozřejmě toto zase bude obcházet a pro města, obce a pro obyvatele těchto měst a obcí to nepřinese nic dobrého.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech