Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Většina toho byla řečena. Já jenom chci říct - na tohle zlatá devadesátá. Mnozí kolegové pamatují tu dobu. Ví, že těch zákonů bylo o mnoho méně, že jsme nebyli tak spjati, že i kontrolní systém byl jednodušší.

K čemu se dostáváme teď? Kontrolní systém nám nikdo nepřevedl (nepředvedl?), byť jsme jako výbor o to žádali. Obcím se neustále utahují všechny možné šroubky. Já si myslím, že je načase, že takovýto návrh mých kolegů přišel. Já ho samozřejmě velice rád podpořím. A myslím si, že co alespoň trochu pomůže našim zastupitelům, našim radním, tak je dobře. A bude to vidět i na práci jednotlivých zastupitelstev. Opět se najdou lidé, kteří se budou rozhodovat, rádi pracovat v radě a zastupitelstvu. Protože už tady bylo řečeno jedním z mých kolegů, mnoho lidí, dobrých, chytrých, se velice rozhoduje, jestli vůbec půjde do té komunální politiky, právě kvůli tomu, že mají neustálý strach z toho, že budou trestně stíháni.

Takže já bych doporučil, abychom to propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech