Poslanec Václav Horáček: Děkuji. Domnívám se, že jsem už dostatečně objasnil v důvodové zprávě v obecné rozpravě. Nicméně jsem velmi rád, že mě pan zpravodaj informoval, že částečně se shodujeme již v komplexním pozměňovacím návrhu, takže můj návrh, který tady je, v podstatě ještě zpřesňuje (nesrozumitelné) pachovou normu a já se k němu přihlašuji pod pozměňovacím návrhem 4396.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech