Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ono se to nehodí do programu jednání. Já jsem sem nechtěl zařazovat žádné mimořádné body navíc, už tady bylo toho dost. Nicméně zaznamenal jsem výroky pana ministra financí Babiše směrem...

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech