Poslanec Václav Horáček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, nebojte, bude to velmi stručné. Já navrhuji předřazení sněmovního tisku 539, což je bod 109 a jmenuje se novela zákona o soudech a soudcích, na úterý 3. května po pevně zařazených bodech, popř. jako variantu čtvrtek 4. května odpoledne jako druhý bod po kolegovi Zahradníkovi. Jenom pro všechny připomínám, že se to týká Krajského soudu v Liberci. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech