Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, v zájmu pracovníků České pošty, ale také návštěvníků poštovních poboček, kteří jsou dnes fakticky ohroženi v důsledku kontroverzních rozhodnutí v oblasti zabezpečení poštovních poboček a kteří se na mne se svými obavami obracejí, se vás ptám: Je pravda, že pracovníci i návštěvníci České pošty jsou vystaveni bezpečnostními riziku v důsledku kontroverzního odpojení stovek poštovních poboček z certifikovaného dispečinku, které nejsou dodnes střeženy, a kolik je to poboček? A víte, jaký je pravý důvod, proč jsou vystaveni zaměstnanci pošty a celá veřejnost v České republice navštěvující pošty zvýšenému riziku?

Já vím, že to zrovna není váš resort, a chápu, že nemusíte znát detailní odpovědi, ale proto na vás apeluji, abyste se touto navýsost vážnou situací neprodleně zabýval. Nejde totiž jen o problém procesu odpojení dosavadního poskytovatele a velmi kontroverzního výběru nového, ale především o bezpečnost pracovníků pošt a také jejich návštěvníků. Děkuji za odpověď.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech