Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére. Nyní se svou interpelací vystoupí pan poslanec Václav Horáček a připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech