Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já k panu navrhovateli vaším prostřednictvím. Selektivní spravedlnost nebyla reakce na návrh na vznik téhle komise ani na vás. To byla reakce na slova paní ministryně v rámci obecné debaty.

Stručná reakce na pana poslance Gabala, vaším prostřednictvím. Já bych o tom svědkovi nemluvil, ona to v tom případu je jistá marginálie, ale pan navrhovatel, a to byla reakce na něj, to uvedl jako jednu z podstatných věcí toho, proč ten návrh předkládá, tak jsem reagoval, že v rámci toho návrhu to jako podstatná věc sděleno bylo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech