Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech