Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji za respektování času. Nyní tedy pan poslanec Tomio Okamura a připraví se paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou. Máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech