Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych také já krátce zareagovala na slova svých předřečníků. Chtěla bych tady upozornit, že to byl poslanecký klub TOP 09, kdo prosadil 1. října 2015 společné usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém hlasovali spolu s námi také poslanci za ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Považovali jsme v té chvíli za velmi důležité, aby opozice podala ruku ke společnému usnesení, podpořila vládu a také jí takto vyslovila mandát. Z tohoto usnesení, které jsem velmi konzultovala právě s panem předsedou Karlem Schwarzenbergem, vyjímám několik odstavců:

Poslanecká sněmovna vnímajíc obavy části české veřejnosti, že značná část migrantů se za uprchlíky pouze vydává, tudíž nesplňuje podmínky pro udělení azylu apod... Máte všechno k dispozici. Ale kvůli času zkrátím své vystoupení na upozornění na dva body, o kterých jsme hlasovali a které jsme prosadili:

I. Poslanecká sněmovna konstatuje, že a) klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy Evropské unie nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a b) rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími.

II. Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas se zaváděním trvalých mechanismů k přemisťování uprchlíků do Evropské unie a v jejím rámci na základě povinného redistribučního klíče tzv. kvóty.

Jsem přihlášená ještě potom k řádné přihlášce, takže bych ještě pohovořila o hodnotách, o kterých zde mluvila také má předřečnice. Ano, jsme si vědomi, že evropská civilizace stojí na křesťansko-idealistických základech a hodnotách také antické civilizace a je potřeba tyto hodnoty hájit. (Upozornění na čas.)

Děkuji, přihlásím se znovu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech