Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera, připraví se paní poslankyně Chalánková s faktickou poznámkou. Pan poslanec Kučera ruší svou faktickou poznámku. Paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech