Poslankyně Helena Langšádlová: Chtěla bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na svého předřečníka. TOP 09 byla první parlamentní stranou, která přijala stanovisko k migraci. Bylo to již loni v lednu. Předtím jsme o tom již několik měsíců diskutovali, přičemž jsme si byli vědomi naléhavosti tohoto tématu trochu dřív než jiné strany. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že když se vrátíte k našemu už lednovému stanovisku, tak obsahovalo tyto základní principy: TOP 09 je konzervativní strana, která se jasně odkazuje na judaisticko-křesťanské hodnoty. Jsme si vědomi, na jakých hodnotách evropská civilizace stojí. K tomu ale také patří solidarita. To je jedna z evropských hodnot. A proto samozřejmě, já bych tady ještě dlouho mohla mluvit i o tom, že Evropa selhává i v této otázce. Evropa nemá dostatečné humanitární kapacity. Evropa zkrátka neinvestuje do těch otázek, do kterých by měla. Zabýváme se nesmysly, přestali jsme rozlišovat věci podstatné od věcí nepodstatných.

A chtěla bych říct, že naše stanovisko jako TOP 09 je po celou dobu konzistentní, byť přirozeně, Karel Schwarzenberg sám je migrant, a vy to víte, a je to bývalý šéf Helsinského výboru. Já si ho mimořádně vážím a je naprosto přirozené, že ten solidární rozměr je pro něj velice důležitý. Ale v našich stanoviscích byla vždycky vyvážená solidarita a odpovědnost. (Potlesk vpravo.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech