Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další faktické poznámky. První paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech