Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Grospič a druhou pan poslanec Šarapatka. V tom případě pan poslanec Šarapatka. (Ze sálu se hlásí poslanec Jandák.) Hlásíte se s faktickou poznámkou, pane poslanče? (Poslanec Jandák ze sálu: Chtěl jsem zaskočit, aby nebyla pauza.) Prosím, pane poslanče Šarapatko.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech