Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, situace, ve které jsme se ocitli, je opravdu vážná, a pokud se jí Evropě nepodaří řešit, tak může mít opravdu fatální důsledky pro naši budoucnost. Asi všichni vnímáme, že se jedná o problém úplně jiné kategorie než to, jestli půjdeme do důchodu v 65, nebo 66 letech, nebo dokonce to, jakou rychlostí budeme jezdit na našich dálnicích. To jsou také otázky, kterými se zabýváme.

Já jsem přesvědčená, že jsme v krizi a že za této situace mají demokratické strany hledat co nejzodpovědnější společné řešení pro naši budoucnost. Proto se i jako strana TOP 09, jako demokratická strana, byť opoziční, hlásíme a podporujeme vládu v jejích krocích. Ono je to totiž tak, že pokud demokratické politické strany v případě krize nepřijdou s řešením a nedokážou ho prosadit, tak mohou přijít strany nedemokratické a to je obrovské riziko pro naši budoucnost.

Podíleli jsme se na usnesení, o kterém tady kolegové hovořili, a jsme připraveni ho podpořit. To však neznamená, že nejsme kritičtí. Samozřejmě, a mohla bych tady mluvit dlouho o tom, jak selhávají jednotlivé státy, jakou roli sehrálo Řecko, Turecko, Itálie a další, jakou roli hraje V4, mohla bych dlouho hovořit o chybách, o nedodržování pravidel a o tom všem, co se tady nikoliv jeden rok, ale minimálně již dva roky odehrává. Kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti Evropy, a kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti České republiky. Ale přesto máme povinnost hledat společné evropské řešení.

Často se hovoří o národních zájmech, o českých zájmech. Dokonce je otázka, jestli vůbec ty české zájmy hájíme. Já ano. Jsem totiž přesvědčená, že českým životním zájmem je zůstat pevnou součástí stabilní Evropské unie. To je moje přesvědčení. A pokud tuto pozici hájím, tak je to právě proto, že jsem přesvědčena, že je to český zájem. Jsem totiž přesvědčená o tom, že pokud půjdeme jinou cestou, a ta jiná cesta nám hrozí a může přijít velmi rychle, pokud například padne Schengen, pokud se začne rozpadat Evropská unie - tak co je to ta alternativa, co je to ta cesta, kterou nabízíte? Je to cesta obrovského ekonomického úpadku. Vždyť všichni víte, že jsme země naprosto závislá na exportu. 78 % HDP tady tvoří export. Znamenalo by to zánik asi 300-400 tisíc pracovních míst. To asi víte.

Co je ta cesta, kterou nabízíte? Ano, ale to jsou ekonomické otázky. Všichni řeknete - ano, bezpečnost je důležitější. A já se v tomhle s vámi shoduji. Bezpečnost je důležitější. A z hlediska bezpečnosti, co je tou alternativou jít mimo Evropu? Co to pro nás bude znamenat, co to bude znamenat pro naši budoucnost? Co to bude znamenat? Budeme silnější, budeme umět lépe hájit naše zájmy? Anebo to snad znamená úplnou změnu z hlediska našeho směřování, naší bezpečnostní situace? ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech