Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy s vyjádřením stanoviska klubu paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech