Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já samozřejmě vnímám velice vážně tu diskusi, která tady dnes probíhá, a nejen dnes, ale i v těch předchozích dnech věnovaných tomuto tématu.

Chtěl bych prostřednictvím vás vlastně položit otázku všem předřečníkům, ale zejména panu ministru zahraničních věcí a panu předsedovi vlády, jaké tedy bude dělat Česká republika aktivní opatření, a to nejen ve smyslu k potenciálnímu uzavření a ochraně hranic České republiky, ale samozřejmě například ke svému angažmá v Severoatlantické alianci, a tlačit na své rádoby koaliční spojence, aby i oni se přičinili k tomu, že nebudou aktivně podporovat válečné konflikty například v Sýrii, které jsou spouštěcím mechanismem pro tyto vlny řízené migrace, které potom na druhou stranu se dostávají do Evropy, do Německa a potenciálně samozřejmě ohrožují i Českou republiku. Takže v tomto bych viděl tu podstatu, jak česká vláda chce přispět aktivně k tomu, aby bylo zamezeno prostřednictvím jejího angažmá válečným konfliktům.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech