Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech