Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak to, co tady předvedl ministr zahraničí pan Zaorálek, tak skutečně mi z toho jasně vyplynulo, že Evropská unie nemá řešení pro Českou republiku. Nedozvěděli jsme se v podstatě vůbec nic pro občany České republiky v České republice. Jediné, co jsem si z jeho vystoupení zapamatoval jako novinku, a to ve mně vzbudilo úsměv, že říkal, že když je vítr na moři mezi Tureckem a Řeckem, tak že je migrantů méně. To znamená, v podstatě největším ochráncem Evropské unie je vítr, což je tedy velmi chabé.

Řešením je to, co říká naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, příprava na uzavření hranic České republiky. Chybí mi z úst vlády, že je na to připravena, chybí mi koncepce. Blíží se jaro a jediné, co jsme se dozvěděli z úst ministra vnitra Chovance, bylo, že by to bylo drahé. A přitom máme čas asi dva měsíce, než přijde další vlna, a v případě, že Rakousko či Německo přijmou nějaká opatření, tak se to může převalit k nám. Spolupráce s Tureckem je iluze. S tím nemůžu vůbec souhlasit, co tady vládní představitelé říkají. Turecko prostě není partner, kterému lze dlouhodobě a strategicky věřit.

A doufám, že tady nebudete opakovat to, co tady říkal premiér asi před dvěma měsíci, že se budete snažit posílit ochranu česko-rakouských hranic 200 vojáky. Pan premiér nám tady zapomněl říci, že je to 200:3, protože těžko mohou pracovat 24 hodin denně, takže pracují minimálně na tři směny, to znamená je to 60 vojáků na celou česko-rakouskou hranici, což je přímo trpce úsměvné.

To znamená, vy prostě nemáte řešení, ani Evropská unie. Proto by bylo dobré, abychom připravili tu věc v oblasti uzavření hranic České republiky (upozornění na čas.), abychom je mohli účinně chránit.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech