Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Každopádně v případě, že chcete přerušit, musím o tom dát hlasovat. To znamená, jestliže tomu dobře rozumím, navrhujete přerušení této schůze k setkání předsedů poslaneckých klubů a z tohoto setkání aby vzešel čas a termín, kdy se bude v této schůzi pokračovat. Dobře.

Zavolám kolegy z předsálí, aby přišli na hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Než se dostaví kolegyně a kolegové, tak přečtu ještě jednu omluvu. Prosím o změnu omluvy pana ministra dopravy Dana Ťoka. Dnešního jednání se zúčastní od 11 hodin.

Pro pořádek zopakuji procedurální návrh, který zde zazněl. Jedná se o přerušení této schůze k poradě předsedů klubů, aby z této porady vzešel čas a termín, kdy by se v dané schůzi mělo pokračovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 221, přihlášených je 111 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 69. Tento návrh nebyl přijat, byl zamítnut.

V tom případě budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech