Poslanec Marek Černoch: Ano. Navrhuji procedurální návrh, přerušení této schůze, protože zde není ani premiér ani ministr zahraničních věcí Sobotka ani ministr Chovanec. Tedy navrhuji přerušení s tím, že by se předsedové poslaneckých klubů dohodli na tom, kdy v této schůzi budeme pokračovat. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech