Místopředseda PSP Jan Bartošek: V případě, že navrhujete přerušení, táži se vás, jestli se jedná o procedurální návrh. A v případě, že chcete přerušit schůzi, musíte navrhnout také, dokdy ji chcete přerušit.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech