Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Foldynovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Černoch, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech