Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Je škoda, že pan kolega ministr Zaorálek odešel. Já jsem chtěl mluvit hlavně k němu. Protože si myslím, že nemáme velké výtky k tomu, co dělá česká vláda, nebo co by nedělala česká vláda v rámci České republiky. O tom také svědčí to, že tu máme osm imigrantů, teď jsme si přivedli imigranty do Jihlavy. Ti už píšou, že se jim tam nelíbí, protože jim píšou kolegové z Německa, že mají víc peněz, a že vlastně v tom Iráku měli i oni víc peněz a že se chtějí vrátit. No prosím vás, sbalte jim kufry a pošlete je zpátky! Nicméně to je jenom poznámka.

Já jsem chtěl panu ministru zahraničních věcí říct, že Říše římská v roce 406 stáhla své jednotky z Rýna, Germáni a barbaři se převalili přes Rýn a trvalo to jen 70 let, kdy Germán Odoaker sesadil římského císaře.

Pane ministře, chtěl jsem vám dát spolu se svými kolegy mandát, abyste v rámci té zahraniční politiky pracoval na tom, aby nás to NATO, ve kterém jsme členy, aby nás ta Evropská unie ochránila, aby sem nevracela, aby ty uprchlíky sem nevozila. Nevyprávějte nám prosím tady, že budou strážit a dovážet je potom sem, když se potápěj, ať je vozej tam, odkud přišli, protože nechci dopadnout jako v Říši římské v těch letech 476, když už ti barbaři ovládli Řím. O to mám strach. Já nemám strach teď o Českou republiku a nevytýkám vládě to, jak se chová v rámci současné situace v České republice, za to má ode mě jedničku, ale v zahraniční politice buďme důslednější. Děkuju.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech