Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Foldyna, také k faktické poznámce.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech