Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Lorencové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech