Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, škoda, že tu není pan ministr zahraničí, pan Zaorálek. Já bych ráda totiž, aby identifikoval, nebo aby upřesnil, koho myslel těmi 60 % Syřanů, jestli má na mysli ty, kteří mají to datum narození 1. 1., čili myslím ty s těmi tureckými pasy.

A další věc, kterou považuji za - bohužel v té technické poznámce toho moc neřeknu - ale kterou považuji za dosti zásadní. Za rok 2015 bylo prokazatelně 6 800 migrantů, nikoliv uprchlíků, evidováno jako... oni prostě nedorazili tam, kam měli původně namířeno. Oni měli namířeno Švédsko, Německo a tak dál, ale tam nikdy nedorazili. Takže kde jsou? Víme vůbec, máme přehled alespoň zčásti, přehled o tom, kde se tito lidé pohybují? Já si myslím že vůbec žádný.

A k výrokům, které tady zaznívají, a to nejenom z úst pana Zaorálka, bych ráda podotkla - vážení, šedivá je teorie, zelený je strom života. Ono nám to totiž všechno dojde. Obávám se, že to nebude včas.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech