Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Pan ministr mu neodpoví, protože - teď tady mám jeho omluvu - odlétá, jak konstatoval, na bezpečnostní konferenci do Mnichova.

Nyní paní poslankyně Jana Lorencová k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech