Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, taky chci reagovat zde na pana ministra zahraničí Zaorálka, který jasně odpověděl na tu danou otázku, že mise NATO je pouze monitorovací a že největším ochráncem Evropské unie před imigrací je vítr na moři. Takže to si myslím, že je jasná odpověď.

Já bych se chtěl ale zeptat na to, jaká je koncepce českého ministra zahraničí, aby ochránil českou zem a české občany. Je třeba konečně, pane ministře, začít říkat pravdu. Před rokem jste tady říkali, že žádná imigrační krize neexistuje, vítali jste imigranty do továren, říkali jste, že to bude pro nás multikulturní obohacení. Chci jasně říct, že imigrační krize nekončí, bude pokračovat a představuje zásadní riziko pro Českou republiku. Nešiřte iluze o společném řešení v rámci Evropské unie. Evropská unie žádné řešení nemá a žádné neexistuje. Chce jen imigranty evidovat, rozmisťovat po Evropě a to je pro nás nepřijatelné. Imigrační invazi je třeba zastavit. A pokud to neudělá Evropská unie na hranicích Schengenu, musí to udělat Česká republika na svých hranicích. Pokud vláda nemá odvahu k takovému rozhodnutí, ať podá demisi. Příchod tisíců nelegálních islámských imigrantů vytvoří neřešitelnou bezpečnostní situaci. Ty lidi je třeba zastavit na hranicích a poslat zpátky.

Navrhuji následující usnesení Poslanecké sněmovny: Žádáme vládu České republiky, aby připravila konkrétní opatření k uzavření hranic České republiky před pronikáním nelegálních imigrantů. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech