Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a nyní již tedy s přednostním právem pan ministr zahraničních věcí Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech