Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, jenom velice krátce. Já totiž vidím, že se připravuje pan Zaorálek k vystoupení, tak bych mu dal hned otázku. Já jsem včera, řekl bych s jistým zadostiučiněním a s velkou nadějí, přivítal tu zprávu, že se do situace zapojuje nějakým způsobem NATO. Nicméně dnes ráno vyťukaly agentury, a slyšel jsem i z našich veřejných zdrojů, informaci o tom, že vysoký představitel NATO vyloučil, že by vraceli uprchlíky nebo odkláněli lodě. Co tam ty lodě vlastně budou dělat? Máte nějaké informace?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech